Inżynier i menedżer, były minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, studia podyplomowe, a także szereg kursów w zakresie zarządzania i finansów. Pracował na statkach zachodnich armatorów jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W Kancelarii Prezydenta RP był ekspertem ds. gospodarki morskiej i bezp. energetycznego. Od listopada 2011 r. w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości (Komitet Polityczny). W PE pracuje już drugą kadencję. Członek ważnej Komisji - Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Więcej

O mnie

Urodziłem się 13 marca 1968 r. w Nowym Sączu w rodzinie silnie związanej z wartościami narodowymi. Mój dziadek ze strony ojca u boku Józefa Piłsudskiego walczył w Pierwszej Brygadzie o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Ranny w bitwie pod Buczaczem trafił na Sybir, skąd po wielu latach niewoli powrócił do kraju. Mój dziadek ze strony matki natomiast przeszedł szlak bojowy wraz z generałem Józefem Hallerem, kończąc swoją żołnierską służbę zaślubinami z morzem w Pucku 10 lutego 1920 r.

Fakt ten miał nie mały wpływ na moją przyszłość, m.in. wybór uczelni – była to Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, którą ukończyłem na Wydziale Mechanicznym (specjalność - eksploatacja siłowni okrętowych). W późniejszym okresie ukończyłem także studia podyplomowe na Akademii Rolniczo-Technicznej w Bydgoszczy, kierunek – telekomunikacja cyfrowa.

Okres studiów to czas moich młodzieńczych ideałów, które krystalizowały się w oparciu o Kościół, NZS i solidarnościowy dom rodzinny, to czas manifestacji, kolportażu bibuły i płomiennych haseł. Rzeczywistość demontażu komunizmu w dużej mierze zweryfikowała moje poglądy.

Pracę zawodową rozpocząłem jako marynarz, pływając na statkach obcych bander, były to m.in. tankowce o pojemnościach 160 tys. GT. Jako oficer marynarki handlowej poznałem specyfikę pracy na morzu i zdobyłem wiele cennych doświadczeń.

W kolejnym etapie mojego życia rozpocząłem pracę na lądzie, w branży telekomunikacyjnej, zdobywając uprawnienia budowlane, a następnie pracując jako manager w firmach transportowo-spedycyjnych, uzyskałem kwalifikacje doradcy ds. przewozu towarów niebezpiecznych. Ukończyłem także wiele kursów z dziedziny zarządzania i finansów. Byłem prezesem dużej spółki budowlanej, a następnie członkiem zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. Jako członek Rady Nadzorczej Operatora Logistycznego Paliw Płynnych poznałem sektor paliwowy pod kątem bezpieczeństwa energetycznego.

13 sierpnia 2007 r. decyzją Prezydenta RP zostałem nominowany na stanowisko Ministra Gospodarki Morskiej.

Przygotowałem m.in. dwa niezwykle istotne dla bezpieczeństwa i rozwoju naszego kraju programy:
1. Budowy falochronu wschodniego w Świnoujściu, stanowiącego port zewnętrzny do odbioru gazu skroplonego.
2. Budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

Jako inwestycje wieloletnie, decyzją Rady Ministrów kierowanej przez Premiera Jarosława Kaczyńskiego zostały one ujęte w budżecie państwa.

Moim zasadniczym celem w zakresie transportu morskiego był powrót statków pod polską banderę, poprzez przygotowanie stosownych ustaw oraz rozwój portów w oparciu o przyjętą przez Radę Ministrów „Strategię rozwoju portów morskich do 2015 r.”

Widząc zagrożenie w postaci likwidacji polskiej floty rybackiej wynikłą z tytułu nieuzasadnionego zakazu połowu dorsza, nałożonego na Polskę przez Komisję Europejską, podjąłem zdecydowane działania, czego efektem było zaskarżenie przez Rząd Polski do ETS w Luksemburgu postanowienia KE.

W latach 2008-2009 pełniłem funkcję eksperta w Kancelarii Prezydenta RP do spraw gospodarki morskiej.

Obecnie w Parlamencie Europejskim pracuję w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (Więcej o Komisji ITRE)

oraz Delegacji do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową.

Jestem także zastępcą członka Komisji Rybołówstwa oraz dwóch delegacji - do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej i do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.

Mam żonę Beatę oraz dwóch synów - Huberta i Maksymiliana.


********* [ w skrócie ] *********

Marek Gróbarczyk - inżynier i menedżer, były minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Ukończył studia na Wydziale Eksploatacji Siłowni Okrętowych Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, studia podyplomowe w zakresie telekomunikacji cyfrowej na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, a także szereg kursów w zakresie zarządzania i finansów. Pracował jako oficer na statkach zachodnich armatorów, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W Kancelarii Prezydenta RP był ekspertem ds. gospodarki morskiej. Obecnie drugą kadencję Poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii PE (ITRE).


Więcej zdjęć Marka Gróbarczyka dziale GaleriaZapraszamy także do odwiedzenia oficjalnego profilu Posła do PE Marka Gróbarczyka w serwisie Facebook.

Znajdą w nim Państwo m.in. materiały prasowe, wywiady, komentarze, galerie zdjęć, fragmenty niektórych wystąpień na forum Parlamentu Europejskiego, programów telewizyjnych oraz konferencji prasowych, w których udział brał Marek Gróbarczyk. Dołącz do grona znajomych! Zapraszamy do częstych odwiedzin - www.facebook.com/posel.marek.grobarczykfot. Forum Gryffot. Ryszard Pietraszfot. Ryszard Pietraszfot. Koło Naukowe US Pro Res Publicawww.grobarczyk.pl