Inżynier i menedżer, były minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, studia podyplomowe, a także szereg kursów w zakresie zarządzania i finansów. Pracował na statkach zachodnich armatorów jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W Kancelarii Prezydenta RP był ekspertem ds. gospodarki morskiej i bezp. energetycznego. Od listopada 2011 r. w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości (Komitet Polityczny). W PE pracuje już drugą kadencję. Członek ważnej Komisji - Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Więcej

Aktualności

30 czerwca 2010 • W regionie • Biuro PoselskieMarek Gróbarczyk spotkał się z rybakami z portu w Chłopach w Gminie Mielno

Parlamentarzyści Marek Gróbarczyk oraz Czesław Hoc spotkali się rybakami z portu morskiego w Chłopach w Gminie Mielno (powiat koszaliński). Posłowie odpowiedzieli na apel kilkudziesięciu rybaków, którzy po raz kolejny są karani ogromnymi karami finansowymi przez Ministerstwo Rolnictwa.

Poseł Marek Gróbarczyk zaproponował listę działań na rzecz wsparcia poszkodowanych rybaków:

1. zawiadomię Prokuraturę Apelacyjną w Warszawie o powziętym podejrzeniu (przypuszczeniu), że w sprawie mogło dojść do działania na szkodę interesu publicznego i słusznego interesu obywateli;

2. każdemu zainteresowanemu rybakowi, któremu została wymierzona omawiana kara pieniężna, udzielę pomocy prawnej w przygotowaniu:

a) skargi na decyzje o wymiarze kary do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, co pozwoli skontrolować legalności i praworządność tych rozstrzygnięć,

b) wniosku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o wstrzymanie rygoru wykonalności decyzji wymierzających karę, co pozwoli przeciwdziałać sytuacji, zajęcia przez komorników kutrów i innych składników majątkowych; w przypadku, gdyby sąd administracyjny wydał tzw. „środek tymczasowy”, to kary nie mogłyby być wprowadzone do egzekucji,

c) ewentualnej skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w przypadku gdyby rozstrzygnięcia sądów wojewódzkich byłby niekorzystne;

3. przygotowuję wstępną opinię prawną w sprawie możliwości zaskarżenia działań obecnego rządu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, a w tym skontrolowania zgodności z prawem Unii Europejskiej decyzji nakładających kary na rybaków;

4. okoliczność wydania przez rząd Donalda Tuska decyzji nakładających na polskich rybaków wysokie kary, uczynię przedmiotem obrad Parlamentu Europejskiego i jego właściwych komisji;

5. wystosowałem już stosowne zapytanie (interpelację) do Komisji Europejskiej w sprawie zasadności i legalności skierowanego do polskich rybaków zakazu połowu dorszy w 2007 r.