Inżynier i menedżer, były minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, studia podyplomowe, a także szereg kursów w zakresie zarządzania i finansów. Pracował na statkach zachodnich armatorów jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W Kancelarii Prezydenta RP był ekspertem ds. gospodarki morskiej i bezp. energetycznego. Od listopada 2011 r. w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości (Komitet Polityczny). W PE pracuje już drugą kadencję. Członek ważnej Komisji - Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Więcej

Aktualności

2 października 2014 • Parlament Europejski • ecrg.plPrzesłuchanie Elżbiety Bieńkowskiej, kandydatki na stanowisko komisarza ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw

Dziś w Parlamencie Europejskim odbyło się przesłuchanie Elżbiety Bieńkowskiej, kandydatki na stanowisko komisarza ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Wśród zadających pytania Elżbiecie Bieńkowskiej byli m.in. europosłowie PiS Andrzej Duda, Marek Gróbarczyk i Bolesław Piecha.

Marek Gróbarczyk pytał o odbudowę przemysłu w UE. Zauważył, że do tej pory Elżbieta Bieńkowska deklarowała wsparcie dla industrializacji w oparciu o inwestycje niskoemisyjne oraz o redukcję emisji CO2.


„Czy to oznacza, że jest Pani za ograniczeniem pozyskiwania energii elektrycznej z węgla kamiennego? I czy to oznacza również, że jest Pani za ograniczeniem wydobycia węgla kamiennego i brunatnego?” - dopytywał europoseł PiS.

Zdaniem Elżbiety Bieńkowskiej decyzje dotyczące pozyskiwania energii powinny być podejmowane przez poszczególne kraje członkowskie. „Węgiel jest jednym ze źródeł pozyskiwania energii i kraje członkowskie mają prawo ten mix energetyczny ustalać tak jak one zdecydują, pod warunkiem trzymania się ustalonych przez kraje europejskie wspólnie, wyśrubowanych czasami, ale potrzebnych na przyszłość wymagań środowiskowych” - powiedziała Bieńkowska.

Andrzej Duda pytał Elżbietę Bieńkowską o problem korupcji. Zauważył, że często dotyczy ona nie tylko przypadków oczywistych z punktu widzenia prawnego, ale także faworyzowania podmiotów, co niszczy rynek zamówień publicznych i tym samym osłabia rynek wewnętrzny.

„Czy komisja ma zamiar zając się również tymi trudniejszymi przypadkami, a jeżeli tak to w jaki sposób?” - pytał europoseł PiS.

W odpowiedzi Elżbieta Bieńkowska stwierdziła, że nie ma potrzeby zaostrzania środków mających na celu przeciwdziałanie korupcji. Jej zdaniem sprawna administracja i transparentność wydawania środków są w tym wypadku zupełnie wystarczające.

Bolesław Piecha w swoim pytaniu poruszył kwestię nadzoru Bieńkowskiej nad Europejską Agencją Leków. Pytał, czy jako komisarz Bieńkowska będzie w stanie zapobiec pogłębianiu się zdecydowanej przewagi przemysłu farmaceutycznego nad dostępem do taniego i bezpiecznego leczenia pacjentów. „Jakie Pani ma zadania legislacyjne, żeby tę nierównowagę przemysł farmaceutyczny - pacjent zrównoważyć?” - pytał europoseł PiS.

W odpowiedzi Elżbieta Bieńkowska stwierdziła, że w jej gabinecie tematami powiązanymi z lekami zajmą się właściwi ludzie. Zaznaczyła, że fakt, iż wcześniej nie zajmowała się tematami farmaceutycznymi nie utrudni jej sprawnego zarządzania. „Jak Pan Poseł wie, rok temu zostałam ministrem infrastruktury i całkiem nieźle sobie poradziłam z tematem” - oceniła Bieńkowska.

Komisje ITRE, IMCO, ENVI i JURI pozytywnie zaopiniowały kandydaturę Elżbiety Bieńkowskiej, choć jak mówi europoseł Andrzej Duda, podczas debat tych komisji posłowie zgłaszali uwagi do wystąpienia polskiej kandydatki i nie obyło się bez dyskusji nad treścią ostatecznych komunikatów komisji.

„Posłowie wskazywali między innymi na unikanie przez panią Bieńkowską odpowiedzi na pytania o zagadnienia legislacyjne i wyrażali poważne zaniepokojenie propozycją przesunięcia kompetencji w kwestiach medycznych z Dyrekcji ds. Zdrowia do Dyrekcji ds. Przemysłu. Nie obyło się więc bez kontrowersji, choć ostatecznie kandydatura pani Bieńkowskiej uzyskała pozytywną opinię wszystkich komisji, co przyjmujemy z satysfakcją” - powiedział Andrzej Duda.