Inżynier i menedżer, były minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, studia podyplomowe, a także szereg kursów w zakresie zarządzania i finansów. Pracował na statkach zachodnich armatorów jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W Kancelarii Prezydenta RP był ekspertem ds. gospodarki morskiej i bezp. energetycznego. Od listopada 2011 r. w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości (Komitet Polityczny). W PE pracuje już drugą kadencję. Członek ważnej Komisji - Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Więcej

Aktualności

13 listopada 2013 • Parlament EuropejskiMarek Gróbarczyk: „wykreślenie przez rząd Tuska strategii bałtyckiej z priorytetów polskiej prezydencji w UE obniżyło rangę tego przedsięwzięcia”

Cztery lata po utworzeniu pierwszego unijnego makroregionu przedstawiciele ośmiu państw UE wchodzących w jego skład wspólnie z komisarzem ds. polityki regionalnej, Johannesem Hahnem, spotykają się dziś w Wilnie w ramach forum poświęconego strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR). W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele Rosji i Norwegii.

W ramach forum planowany jest, zatem podsumowanie dotychczasowych osiągnięć oraz przegląd sposobu zarządzania strategią. Państwa uważają, że dzięki lepszemu zarządzaniu strategią będzie można by zrobić więcej. Debata skupi się również na sposobie rozwiązania problemów w zakresie środowiska naturalnego z korzyścią dla gospodarki i zatrudnienia. Państwa będą również omawiać jak zapewnić strategii solidną podporę w programowaniu na lata 2014—2020 i niezbędne środki finansowe na potrzeby przyszłych projektów.

„Przy tej okazji żalem napawa fakt wykreślenia przez rząd Donalda Tuska z priorytetów polskiej prezydencji w UE strategii bałtyckiej jako zasadniczego tematu. Spowodowało to całkowite obniżenie rangi tego przedsięwzięcia na forum Unii Europejskiej. Cierpi na tym przede wszystkim Polska, która powinna być liderem i głównym beneficjentem strategii bałtyckiej. W efekcie, zmarnowaliśmy kolejny raz szanse w kreowaniu polityki unijnej” - powiedział poseł PiS do PE Marek Gróbarczyk.