Inżynier i menedżer, były minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, studia podyplomowe, a także szereg kursów w zakresie zarządzania i finansów. Pracował na statkach zachodnich armatorów jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W Kancelarii Prezydenta RP był ekspertem ds. gospodarki morskiej i bezp. energetycznego. Od listopada 2011 r. w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości (Komitet Polityczny). W PE pracuje już drugą kadencję. Członek ważnej Komisji - Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Więcej

Aktualności

24 października 2013 • Parlament EuropejskiPosłowie do PE Janusz Wojciechowski i Marek Gróbarczyk o walce z przestępczością narkotykową w Unii Europejskiej

Prekursory narkotykowe, są substancjami chemicznymi powszechnie wykorzystywanymi w różnych procesach przemysłowych (w produkcji tworzyw sztucznych, produktów farmaceutycznych, kosmetyków, perfum lub detergentów), które mogą być jednak stosowane w sposób niezgodny z przeznaczeniem – do produkcji narkotyków. Przestępcy rzadko samodzielnie wytwarzają prekursory narkotykowe, często próbują nielegalnie pozyskiwać prekursory narkotykowe z legalnej wymiany handlowej, albo przez kradzież.

W ciągu minionych kilku lat UE była krytykowana w środowisku międzynarodowym za stosowanie „miękkich” środków kontroli. Krytyka skupiała się szczególnie wokół bezwodnika octowego, który jest legalnie wykorzystywany do produkcji tworzyw sztucznych, tekstyliów, farb, fotochemii, perfum, materiałów wybuchowych i aspiryny, lecz może być także nielegalnie wykorzystywany do produkcji heroiny, amfetaminy i kokainy. Bezwodnik octowy jest głównym prekursorem do produkcji heroiny.

Przegłosowany dziś raport przewiduje m.in.

* Lepsze monitorowanie handlu bezwodnikiem octowy;

* Zaostrzenie zasad rejestracji;

Komisja proponuje zawęzić stosowane definicje oraz wprowadzić bardziej zharmonizowane warunki/wymogi rejestracji. Ponadto proponuje zapewnić niezbędną swobodę w zakresie dostosowywania kategorii do zmieniających się okoliczności.

* Utworzenie europejskiej bazy danych o prekursorach narkotykowych;

Raport proponuje utworzyć nową ogólnounijną bazę danych zawierającą informacje dotyczące konfiskat prekursorów narkotykowych w UE, wraz z wykazem wszystkich podmiotów gospodarczych i użytkowników końcowych prekursorów narkotykowych posiadających zezwolenie lub zarejestrowanych w UE. Ponadto baza danych będzie posiadać wystarczające zabezpieczenia pozwalające na zachowanie zasad ochrony danych, a dostęp do niej będzie ograniczony.

„Ułatwianie walki z przestępczością narkotykową jest o krok w dobrym kierunku” - powiedział poseł PiS do PE Janusz Wojciechowski

„Temat ten należy potraktować z największą odpowiedzialnością, ponieważ ma wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie przede wszystkim dzieci w świetle szerzącego się handlu narkotykami w szkołach. Warto, aby zgodnie z tą strategią działania również zachował się odpowiednio polski rząd, zamiast mydlić oczy na temat swojej walki z dopalaczami” - powiedział Marek Gróbarczyk.