Inżynier i menedżer, były minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, studia podyplomowe, a także szereg kursów w zakresie zarządzania i finansów. Pracował na statkach zachodnich armatorów jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W Kancelarii Prezydenta RP był ekspertem ds. gospodarki morskiej i bezp. energetycznego. Od listopada 2011 r. w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości (Komitet Polityczny). W PE pracuje już drugą kadencję. Członek ważnej Komisji - Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Więcej

Aktualności

25 października 2013 • Parlament EuropejskiMarek Gróbarczyk: Europejski Fundusz Morski i Rybacki szansą modernizacji rybołówstwa w Polsce

Parlament Europejski przyjął połowicznie/ przegłosowano jedynie poprawki do raportu/ kształt nowego funduszu na unijną polityką morską i polityką rybołówstwa na lata 2014-2020: Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR).

Rozporządzenie EFMR jest finansowym ramieniem Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Stanowi on trzeci filar reform unijnej polityki rybołówstwa będący rezultatem wcześniejszych porozumień w sprawie WPRyb (zwanych również rozporządzeniami podstawowymi) oraz wspólnej organizacji rynku. EFMR ma prowadzić działalność w latach 2014–2020, zastępując obecny Europejski Fundusz Rybacki, i ma on być skuteczniejszy oraz łatwiej dostępny dla potencjalnych beneficjentów, takich jak rybacy oraz społeczności nadbrzeżne.

„EFMR w swoim pierwotnym kształcie zawiera niezwykle istotne rozwiązania w zakresie modernizacji i wymiany jednostek połowowych co jest podstawą dla polskiej floty rybackiej, gdzie średni wiek kutrów wynosi ok. 40 lat” - powiedział po głosowaniu poseł PiS do PE Marek Gróbarczyk - „Ostateczny kształt Funduszu zostanie przyjęty w drodze kodecyzji w oparciu o kompromis pomiędzy Radą, Komisją i Parlamentem Europejskim. To czas dla Polskiego Rządu, który musi w końcu zacząć bronić polskich interesów w UE.”

Każdy kraj otrzymuje udział w funduszu, który może wykorzystać, by współfinansować projekty finansowane częściowo ze środków pochodzących z państw członkowskich. Udział poszczególnych krajów w funduszu uzależniony jest od rozmiaru ich sektora rybołówstwa. Aktualnie EFR dysponuje budżetem w wysokości 4,3 mld EUR w lata 2007–2013. W przyszłej perspektywie 2014-2020 przewidziano na ten cel 6,4 mld EUR.

EFMR poszerzy zakres działań finansowanych w ramach EFMR przede wszystkim takich jak np. tworzenie akwakultury, rybołówstwo rekreacyjne, wsparcie dla młodych rybaków, oraz odszkodowań związanych z wyłączaniem akwenów morskich. EFMR koncentrując się na wsparciu drobnego rybołówstwa daje ogromną szansę polskim rybakom wykonującym tego typu połowy.