Inżynier i menedżer, były minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, studia podyplomowe, a także szereg kursów w zakresie zarządzania i finansów. Pracował na statkach zachodnich armatorów jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W Kancelarii Prezydenta RP był ekspertem ds. gospodarki morskiej i bezp. energetycznego. Od listopada 2011 r. w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości (Komitet Polityczny). W PE pracuje już drugą kadencję. Członek ważnej Komisji - Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Więcej

Aktualności

1 grudnia 2011 • Parlament Europejski • Biuro PoselskieManifestacja stowarzyszeń ekologicznych przed Parlamentem Europejskim w Brukseli (materiał foto oraz video)

1 grudnia 2011 r. o godz. 12.00 przed siedzibą Parlamentu Europejskiego w Brukseli (plac Luksemburski) poseł do PE Marek Gróbarczyk z inicjatywy Stowarzyszeń Ekologicznych: TERRA ze Szczecinka, LOS z Żar oraz przedstawicieli mieszkańców Mielca zorganizował demonstrację przeciwko działalności szwajcarskiego holdingu grupy KRONO, który według stowarzyszeń w niedopuszczalny sposób zatruwa środowisko naturalne w Polsce.

Do protestujących dołączyli także inni polscy posłowie do PE - Bogusław Sonik (PO) oraz Bogusław Liberadzki (SLD)

Mieszkańcy tych miast posiadają dowody, że są od 17 lat są zatruwani: benzoapirenem, formaldehydem, kadmem, pyłem zawieszonym PM 10, amoniakiem i innymi substancjami toksycznymi - rakotwórczymi zawartymi w powietrzu w ilościach wielokrotnie przekraczających dopuszczalne normy.

Towarzyszą temu również uciążliwości odorowe oraz skażenia wody i gleby. Wszystko to, w opinii stowarzyszeń, jest bezpośrednim wynikiem działalności szwajcarskiego holdingu grupy KRONO.

Od wielu lat mieszkańcy bezskutecznie apelują do wszystkich możliwych instytucji i urzędów od szczebla lokalnego po centralny, począwszy od wojewodów i marszałków, a skończywszy na Ministrze Ochrony Środowiska, o podjęcie właściwych działań, mających na celu ochronę zdrowia mieszkańców tych miast.

Obserwując zwiększającą się zachorowalność mieszkańców Szczecinka, Żar i Mielca oraz nie mając już nadziei na reakcję ze strony władz lokalnych, samorządowych i centralnych państwa polskiego, mieszkańcy tych miast w dniu 1 grudnia 2011 postanowili zaprotestować przeciwko tej sytuacji przed Parlamentem Europejskim w Brukseli. Równocześnie zostanie przekazany Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego Jerzemu Buzkowi list otwarty w tej sprawie.

Zobacz materiał video:

http://vimeo.com/33179822

Zobacz materiał ze spotkania przedstawicieli organizacji z posłanką Anną Rosbach i Markiem Gróbarczykiem:

http://www.marekgrobarczyk.pl/aktualnosci/168,marek-grbarczyk-wspiera-walk-sis-terra-oraz-stowarzyszenia-los-o-czyste-powietrze-szczecinka-i-ar-materia-foto-oraz-video.html