Inżynier i menedżer, były minister gospodarki morskiej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni, studia podyplomowe, a także szereg kursów w zakresie zarządzania i finansów. Pracował na statkach zachodnich armatorów jako oficer, a także w firmach transportowych i budowlanych. Zajmował kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. W Kancelarii Prezydenta RP był ekspertem ds. gospodarki morskiej i bezp. energetycznego. Od listopada 2011 r. w kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości (Komitet Polityczny). W PE pracuje już drugą kadencję. Członek ważnej Komisji - Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Więcej

Aktualności

17 października 2011 • Parlament Europejski • Biuro PoselskieMarek Gróbarczyk wspiera walkę SIS TERRA oraz Stowarzyszenia LOS o czyste powietrze Szczecinka i Żar (materiał foto oraz video)

Siedmioosobowa delegacja SIS TERRA 12 października 2011 r. spotkała się w Parlamencie Europejskim Brukseli z posłami do PE, m.in. Anną Rosbach, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego oraz Saskia Richartz, przedstawicielką Greenpeace.

Spotkanie było możliwe dzięki zabiegom posła do Parlamentu Europejskiego Marka Gróbarczyka.

Celem spotkania roboczego było przedstawienie w Parlamencie Europejskim kwestii związanych z zanieczyszczeniem powietrza w Szczecinku i Żarach. Była to forma walki o „czyste powietrze”, gdyż problem ten, jest bagatelizowany przez polskie władze, od samorządowych zaczynając, na krajowych kończąc. Brak jest jakiegokolwiek działania zmierzającego do rozwiązania problemu mieszkańców zanieczyszczonych miast. Tematem wiodącym był obecny stan szczecineckiego i żarskiego powietrza, którego wynika z przekroczenia w powietrzu benzo(a)pirenu, pyłu zawieszonego, formaldehydu.

Spotkanie zakończyło się owocnie dla mieszkańców Żar i Szczecinka. Zostały wypracowane kierunki działania, a poseł Marek Gróbarczyk zobowiązał się wystąpić do ministra środowiska o przekazanie odpowiedzi przesłanej do Komisji Europejskiej w lipcu tego roku w w/w sprawie. Posłanka Anna Rosbach zapewniła, że w tej chwili jest możliwe, aby wprowadzić na wokandę komisji problem zanieczyszczenia powietrza w polskich miastach. Uczestnikom spotkania została również zaproponowana bezpłatna pomoc prawną. Delegaci wrócili z Brukseli pełni nadziei i optymizmu, a także wiary, uważając, że jest to kolejny na drodze do rozwiązania problemu zanieczyszczonego powietrza w ich miastach. Poseł Marek Gróbarczyk zobowiązał się także do udzielenia pomocy od strony organizacyjno-administracyjnej, aby członkowie stowarzyszenia mogli zorganizować manifestację pod Parlamentem Europejskim w grudniu br.

Zobacz materiał video: